Leen Bakker Klantenservice
Tel. 088 -78 60 200
ma t/m vr: 08.00 en 19.00 uur
za: 09.00 en 17.00 uur (tegen lokaal tarief)
Neem contact op via contactformulier >

Stuur privébericht via Facebook of Twitter

Voorwaarden (folder-) aanbiedingen en acties algemeen

De Leen Bakker folder en overige (digitale) publicaties zijn een uitgave van Leen Bakker Nederland BV, Karperweg 3, 4941 SH te Raamsdonksveer.

 • Kennelijke druk-, publicatie- en zetfouten zijn in al onze communicatie voorbehouden, hiervoor is Leen Bakker niet aansprakelijk.
 • De looptijd van een (folder) actie staat telkens opgegeven op, in, of bij het betreffende (folder) medium.
 • Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 • Meeneem-, actie- en OP=OP prijzen gelden zolang de voorraad strekt en/of binnen de opgegeven actieperiode.
 • Al onze artikelen zijn exclusief service-, bezorg-, maak- en legkosten, styling en optionele accessoires geprijsd, tenzij anders aangegeven.
 • Op sommige acties zijn aanvullende voorwaarden van toepassing als hier naar wordt verwezen.
 • De aanvullende voorwaarden of verwijzing naar de aanvullende voorwaarden worden in dat geval ook op deze pagina vermeld.

Actievoorwaarden Kortingsdag(en) Leen Bakker


Tijdens kortingsdagen en kortingsweekenden krijg je bij online aankopen 15% korting op het gehele assortiment! De acties starten vanaf 00.00 uur t/m 23.59 uur. De acties zijn geldig in de webshop van Leen Bakker Nederland en in de geopende filialen in Nederland (outlets uitgesloten). Sla je slag en shop jouw favoriete Leen Bakker artikelen gedurende deze actieperiode met extra korting.


Sla je slag en bestel snel vanaf zaterdag 3 november 18.00 uur tot en met zondag 4 november 23.59 uur.De actie is geldig op 3 november 2018 van 18.00 uur t/m zondag 4 november 23.59 uur en is geldig in de webshop van Leen Bakker Nederland en in de geopende filialen in Nederland (outlets uitgesloten).

 • De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen of showroommodellen en bij aankoop van Prijstoppers en Raamdecoratie op maat, is niet cumuleerbaar met andere acties en geldt niet op cadeau- bonnen/kaarten.
 • De korting geldt alléén op artikelen die op 3 en 4 november bestelbaar zijn op leenbakker.nl en op artikelen die op deze dagen beschikbaar en/of bestelbaar zijn in alle geopende filialen in Nederland (outlets uitgesloten).
 • De korting geldt ook op directe aankopen welke op 3 en 4 november in de winkel worden gedaan.
 • De korting geldt niet op reeds bestelde artikelen.
 • Afhalen in een filiaal en het laten thuisbezorgen van een bestelling is alleen mogelijk in Nederland.
 • De korting is niet van toepassing op bestellingen via Leen Bakker Zakelijk.
 • Bezorg-, maak-, leg- en servicekosten zijn uitgesloten en worden niet meegenomen in de berekening van het kortingsbedrag.
 • Wijzigingen in de voorwaarden of actie zijn voorbehouden door Leen Bakker Nederland.

Actievoorwaarden Gratis bezorging op tuinmeubelen vanaf €250

 • De actie is geldig in de winkels en webshop van Leen Bakker Nederland bij besteding vanaf €250,- aan tuinmeubelen.
 • Bezorg-, maak-, leg- en servicekosten worden niet meegenomen in de berekening van het drempelbedrag van €250,-.
 • De bezorgactie geldt alleen bij de eerste poging tot bezorgen.
 • De bezorgactie geldt alleen alleen op artikelen die in de betreffende periode bestelbaar en/of beschikbaar zijn in de winkel of op leenbakker.nl.
 • De bezorgactie geldt niet op aankoop van showmodellen.
 • Thuis leveren van een bestelling geschiedt alleen in Nederland. Woon je in het grensgebied en wil je buiten Nederland laten leveren? Informeer dan in de winkel.
 • Wij leveren niet op de Waddeneilanden. Met uitzondering van PostNL pakketdienst bestellingen welke enkel ONLINE gedaan kunnen worden.
 • Tussentijdse wijzigingen in de voorwaarden of actie zijn voorbehouden door Leen Bakker Nederland.
 • Zet-, druk- en publicatiefouten voorbehouden.

De korting is niet cumuleerbaar met andere acties. Klik hier om alle actievoorwaarden van de huidige kortingsdag(en) te vinden.

Actievoorwaarden Leen Bakker Instagram winactie Verander je huis 2018

De Actie & de prijs


1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Instagram winactie Verander je huis verder te noemen: "de Actie") van leen Bakker (verder te noemen: "de Organisator" of “Leen Bakker”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Karperweg 3, 4941 SH te Raamsdonksveer, Nederland.

2. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een Verander je huis pakket met woonaccessoires.

3. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door een foto van hun aangepaste interieur te plaatsen met #mijnleenbakker en #veranderjehuis.

4. De Actie loopt van maandag 1 oktober tot en met donderdag 18 oktober (verder te noemen: “Actieperiode”).

5. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats maakt de Organisator 3 winnaar(s) bekend.

6. Er worden in totaal 3 Verander je huis weggegeven met een totale waarde van EUR 100 per pakket. De inhoud van de pakketten worden bepaald door de Organisator. Over de inhoud van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

7. De winnaars worden per reactie op Instagram bekendgemaakt.


Deelname & uitkering prijs


9. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.

10. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.

11. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

12. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Leen Bakker en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

13. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

14. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.

15. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

16. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.

17. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.

18. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

19. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.


Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten


20. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

21. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.

22. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:

 • de website van de Organisator (www.leenbakker.nl); en/of
 • de email-nieuwsbrief van de Organisator; en/of
 • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
23. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.

24. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

25. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan social@leenbakker.nl


Aansprakelijkheid


26. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.

27. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

28. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.

29. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
 • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
 • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen


30. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

31. Indien het gewonnen producten niet voorradig zijn (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.

32. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

33. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

34. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan Leen Bakker via social@leenbakker.nl. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).

35. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.

36. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.


Voorwaarden gebruik kortingscodes

Deze voorwaarden zijn van toepassing op zowel digitale als gedrukte kortingscodes.


 • Kortingscodes die worden uitgegeven door Leen Bakker Nederland zijn in te wisselen op leenbakker.nl.
 • De aard, duur en vervaldatum van een kortingscode en overige specifieke gebruiksvoorwaarden staan in de uiting waarin de kortingscode is opgenomen.
 • Iedere kortingscode is gedurende een bepaalde looptijd geldig, na deze periode kan de kortingscode niet meer worden gebruikt.
 • Een kortingscode kun je maar één keer gebruiken; wanneer je de bestelling annuleert of retourneert wordt er geen nieuwe kortingscode uitgegeven.
 • Kortingscodes zijn niet geldig op eventuele bezorg- en servicekosten.
 • Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden in combinatie met speciale acties, aanbiedingen en andere kortingscodes.
 • Kortingscodes kunnen niet gebruikt worden voor openstaande bestellingen.
 • Als een kortingscode wordt gebruikt voor artikelen waarvan de (totale) prijs onder de waarde van de kortingscode ligt, dan komt de restwaarde van de kortingscode te vervallen.

Via onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste acties & (dag)aanbiedingen. Meld je aan voor de nieuwsbrief en maak kans op €200,- shoptegoed! De winnaar wordt iedere maand per e-mail bekend gemaakt.

Heb je nog vragen of opmerkingen over het gebruik van kortingscodes of problemen bij het invoeren, neem dan contact op met onze Klantenservice.

Actievoorwaarden Leen Bakker winactie e-mail ‘Maak kans op 250 euro shoptegoed’


De Actie & de prijs


 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de e-mail winactie maak kans op 250 euro shoptegoed: "de Actie" van leen Bakker (verder te noemen: "de Organisator" of “Leen Bakker”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Karperweg 3, 4941 SH te Raamsdonksveer, Nederland.
 • Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 250 euro shoptegoed.
 • Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is inschrijving voor de wekelijkse nieuwsbrief. Elke klant die de email heeft ontvangen kan deelnemen aan de Actie door zich aan te melden voor de wekelijkse nieuwsbrief.
 • De Actie loopt van maandag 1 oktober tot en met donderdag 18 oktober (verder te noemen: “Actieperiode”).
 • Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaar plaats en maakt de Organisator 1 winnaar bekend via een persoonlijk bericht.
 • Er wordt in totaal 1x shoptegoed met een totale waarde van EUR 250 verloot. Over de waarde van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaar ontvangt bericht via een persoonlijk bericht op het bij ons bekende e-mailadres van desbetreffend persoon.

Deelname & uitkering prijs

 • Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
 • Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 • Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Leen Bakker en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 • Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 • De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
 • De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 • De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
 • Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 • De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 • Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 • Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 • De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 • Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:

 • - de website van de Organisator (www.leenbakker.nl); en/of

  - de wekelijkse nieuwsbrief van de Organisator; en/of

  - de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.


 • Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 • De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 • Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan social@leenbakker.nl

Aansprakelijkheid

 • Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 • Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
  onjuist ingevoerde (persoons)gegevens;
  of het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen


 • De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 • Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan Leen Bakker via social@leenbakker.nl. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
 • De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
 • In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.


 • Actievoorwaarden Leen Bakker Adventskalender 2018


  Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de adventskalender acties van Leen Bakker, gevestigd en kantoorhoudende aan de Karperweg 3, 4941 SH te Raamsdonksveer, Nederland.


  • Acties uit de adventskalender zijn alleen geldig in de webshop van Leen Bakker Nederland.
  • De acties zijn alleen geldig op de aangegeven dag in de maand december van 00.00 uur tot 23.59 uur.
  • De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen en bij aankoop van Prijstoppers, is niet cumuleerbaar met andere acties en geldt niet op cadeau- bonnen/kaarten.
  • De korting geldt alléén op de geselecteerde artikelen zolang de voorraad strekt.
  • De korting geldt niet op reeds bestelde artikelen.
  • Zet-, druk- en publicatiefouten zijn voorbehouden.
  • Tussentijdse wijzigingen in de voorwaarden of actie zijn voorbehouden door Leen Bakker Nederland.

  Voorwaarden bij gordijn gratis gemaakt acties

  Gordijnstoffen gratis gemaakt:

  • Alleen geldig bij ‘gratis gemaakt’ acties.
  • Alleen geldig voor alle breedtestoffen (gordijnen, vitrages en in-betweens) met een verkoopprijs v.a. € 8,99.
  • Niet geldig op kamerhoge stoffen.
  • Uitgezonderd vouwgordijnen.
  • Uitgezonderd gordijnen met ringen.
  • Uitgezonderd de maakkosten voor het voeren van gordijnen.
  • Uitgezonderd het maken van embrasse.
  • Uitgezonderd alle accessoires.
  • Uitgezonderd bewerkingen vermeld onder diversen (zie prijslijst).
  • Uitgezonderd gordijnen die uit de collectie gaan en afgeprijsd zijn (zie productinfo-kaartje aan het gordijn).

  Indien je ervoor kiest jouw gordijnen zelf te maken, krijg je van ons 15% korting op de prijs per meter

  Leen Bakker Outlet winkels

  In onze outlet winkels vind je artikelen voor bodemprijzen. Voor aankopen in de outlet winkels zijn de volgende spelregels van toepassing:

  • Op = op, dus wees er snel bij.
  • Geen reservering mogelijk.
  • Direct meenemen, geen thuisbezorging.
  • Ruilen/geld terug is niet mogelijk.
  • Standaard garantie.